Personal

Anitha Risberg

Företagsledare, Föreläsare
Medicine Doktor i Fysiologi


+46(0)70 694 93 07
Anitha.risberg@reagea.se  

Anders Risberg

Företagsledare
Ekonomi och personalansvarig

+46(0)73 049 69 33
anders.risberg@reagea.se

Cecilia Risberg

Utbildningsproducent
Marknadsansvarig


+46(0)70 338 11 07
cecilia.risberg@reagea.se

Desirée Risberg

Administratör, föreläsare+46(0)72 533 23 20
desiree.risberg@reagea.se

Inga-May Sternberg

Föreläsare
+46(0)73 617 78 53
Inga-may.sternberg@reagea.se

Jonatan Risberg

Filmproducent

info@risbergfilm.se

Rebecka Hakizimana

Administratör

rebecka.hakizimana@reagea.se