Stress till nytta eller skada
När är stress "nyttig" och när tar vi skada av stress? Hur kan stress rädda liv men samtidigt om den bli långvarig, bryta ner oss? Olika aspekter kring återhämtning lyfts också fram.

Hälsa Hela livet
Vad påverkar en människa från det hon är liten till hon blir gammal. Hur kan vi leva för att bli gamla?

Nära relationers betydelse för hälsa
Hur påverkar relationer vår hälsa på gott och ont och kan vi bestämma oss för att älska och förlåta?

Från vaggan till graven
Här tas du med på en resa i hormonernas värld i olika skeden i livet hos både mannen och kvinnan

Myter och sanningar inom fysiologin
Är det sant att vi har svårare att lära oss när vi blir gamla och finns det någon fysiologisk skillnad mellan män och kvinnor?

Kan jag bli avstressad utan metoder?
Måste vi hålla på med massa olika metoder som mindfulness och Yoga för att varva ner eller räcker det bara att gå ut i skogen, ha trevligt på stranden eller mysa hemma med familjen? Under denna föreläsning talar vi även om myter och sanningar om metoder.

Du är du och du duger
Vad är självkänslans hörnstenar och hur påverkas vi av negativa livsregler och tankefällor?  Vad är det som gör dig till just dig? Tanke, känsla och handling, allt hänger ihop. Att sätta gränser och säga nej kan vara svårt men det är så viktigt. Våga vara dig självJ

Ohälsa relaterat till skuld och skam
Vad är skuld och skam? Hur påverkas vår kropp av negativa tankar och känslor? Kan vi bryta våra onda cirklar? Går det att träna självkänslan? Kan oförlåtelse leda till ohälsa?

Du kan jobba oerhört mycket- BARA du har koll på återhämtningen.
Vad är stress och vad händer i kroppen när vi stressar? Varför är återhämtningen så viktig? Få insikter om vad som formar dig. Om negativa och positiva tankar och livsregler.